Μερικές απο τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται:

  1. Βασιλείου – Τροφίνκο ΑΕΒΕ
  2. Max Stores
  3. Technava SA
  4. Cass Technava Maritime SA
  5.  Nespresso Professional
  6. Iatrokal SA
  7. Ναυπηγεία Χαλκίδος
  8. M-Test
  9. Greek Air SA