Μερικές απο τις εταιρείες που μας εμπιστεύονται:

 1. Βασιλείου – Τροφίνκο ΑΕΒΕ
 2. Max Stores
 3. Technava SA
 4. Cass Technava Maritime SA
 5. Nespresso Professional
 6. Iatrokal SA
 7. Ναυπηγεία Χαλκίδος
 8. M-Test
 9. Greek Air SA
 10. Κουλουράδες
 11. Grivas Group
 12. Oliver’s Boulangerie
 13. Φωτοκύκλωση ΑΕ
 14. Ερατοσθένης ΑΕ
 15. Geodata SA
 16. Lancop SA